wmk_product_02

Hållbar utveckling

Främja I Skydda I Respekt

För att uppnå en ansvarsfull konsumtion av resurser och miljöskydd är vi engagerade i att skapa en varaktig lösning för att främja vår teknikinnovation samt att kontinuerligt förbättra produktionsteknikerna.

Vi strävar alltid efter att genomföra flera och effektiva mätningar för att nå dessa mål, som avslutas men inte minst som:

Sustainability (1)
 • Spåra vårt koldioxidavtryck och sätta mål för att minska vårt koldioxidutsläpp
 • Strävar efter att minimera vår miljöpåverkan
 • Att upprätthålla överensstämmelsen med alla nationella lagar, lagar och förordningar om miljöskydd
 • Bevara alla naturresurser och avveckla alla olagliga utsläpp eller bortskaffande av farliga ämnen i alla våra produkter och processer
Sustainability (2)
 • Att säkerställa att mineralerna i våra produkter erhålls, produceras och används på ett socialt ansvarsfullt sätt
 • Att skaffa eller sälja inga mineraler från konfliktpåverkade eller högriskområden
 • Åtagit sig att tillhandahålla en incident och skadefri arbetsplats

.

111
 • Spåra vårt koldioxidavtryck och sätta mål för att minska vårt koldioxidutsläpp
 • Strävar efter att minimera vår miljöpåverkan
 • Att upprätthålla överensstämmelsen med alla nationella lagar, lagar och förordningar om miljöskydd
 • Bevara alla naturresurser och avveckla alla olagliga utsläpp eller bortskaffande av farliga ämnen i alla våra produkter och processer
222
 • Att säkerställa att mineralerna i våra produkter erhålls, produceras och används på ett socialt ansvarsfullt sätt
 • Att skaffa eller sälja inga mineraler från konfliktpåverkade eller högriskområden
 • Åtagit sig att tillhandahålla en incident och skadefri arbetsplats

.


QR-kod