wmk_product_02

Hållbar utveckling

FrämjaISkyddaIRespekt

För att uppnå en ansvarsfull resursförbrukning och miljöskydd, är vi förbundna att skapa en varaktig lösning för att främja vår tekniska innovation samt att kontinuerligt förbättra produktionsteknikerna.

Vi har alltid ägnat oss åt att genomföra flera och effektiva mätningar för att nå dessa mål, som avslutas men inte minst som:

Sustainability (1)
 • Spåra vårt koldioxidavtryck och sätta upp mål för att minska våra koloxidutsläpp
 • Vi strävar efter att minimera miljöpåverkan från vår verksamhet
 • Upprätthålla efterlevnaden av alla nationella lagar, lagar, förordningar om miljöskydd
 • Att bevara alla naturresurser och fasa ut alla olagliga utsläpp eller bortskaffande av farliga ämnen i alla våra produkter och processer
Sustainability (2)
 • Se till att mineralerna i våra produkter erhålls, produceras och används på ett socialt ansvarsfullt sätt
 • Skaffa eller sälja inga mineraler från konfliktdrabbade eller högriskområden
 • Engagerad i att tillhandahålla en incident- och skadefri arbetsplats

.

111
 • Spåra vårt koldioxidavtryck och sätta upp mål för att minska våra koloxidutsläpp
 • Vi strävar efter att minimera miljöpåverkan från vår verksamhet
 • Upprätthålla efterlevnaden av alla nationella lagar, lagar, förordningar om miljöskydd
 • Att bevara alla naturresurser och fasa ut alla olagliga utsläpp eller bortskaffande av farliga ämnen i alla våra produkter och processer
222
 • Se till att mineralerna i våra produkter erhålls, produceras och används på ett socialt ansvarsfullt sätt
 • Skaffa eller sälja inga mineraler från konfliktdrabbade eller högriskområden
 • Engagerad i att tillhandahålla en incident- och skadefri arbetsplats

.


QR-kod