wmk_product_02

Kinas export av sällsynta jordartsmetaller i april

rare earth 1

Enligt tulldata var Kinas sällsynta jordartsmetallsexport 884,454 mt i april, en ökning med 9,53% från år till år och 8,28% från månad till månad. Exporten uppgick till 2 771 348 ton från januari till april, en ökning med 8,49% jämfört med föregående år.

Kinas export av sällsynta jordartsmetaller i april minskade med 16,12% från månad till månad till 1 856,2 ton, en ökning med 11,71% jämfört med föregående år, enligt tulldata den 20 maj 2021. Exporten av ospecificerad sällsynt jordoxid uppgick till 386,719 ton, står för 21%. Exporten av enstaka sällsynta jordartsmetalloxider uppgick till 1 469,481 ton, svarande för 79%.


Posttid: 20-05-21
QR -kod